Print

Één persoon kan verschillende rollen aannemen in KampAdmin, op deze manier blijft alle informatie van deze persoon gecentraliseerd. Indien een persoon de ‘monitor’ of ‘organisator’ rol heeft, dan wordt hier vanzelf ook een moni of organisator-item voor aangemaakt.

Enkele vuistregels over wat er vanzelf gebeurt:

  • Personen worden ouders als ze zich registeren via de login voor ouders
  • Personen worden vanzelf een ouder als ze een inschrijving* boeken
  • Personen worden kinderen als ze een deelnemer zijn in een inschrijving
  • Personen worden monitoren als ze zich registeren via de moni-aanmeldpagina
  • Enkel monitoren hebben een wachtwoord
  • Organisatoren & Admins worden aangeduid in Podio
  • Elke organisator is ook een monitor (anders kan die niet inloggen)

*waarvan het doelpubliek “deelnemers” is

Wisselen van profiel

Personen die meerdere rollen hebben, zullen kunnen schakelen tussen de verschillende dashboard via de menu-knop rechtsboven. De submenu’s worden getoond van het dashboard waar je op dat moment in zit.

Daarnaast wordt onderaan op het dashboard een link gemaakt tussen het deelnemers & monitorenportaal indien deze alletwee relevant zijn voor de ingelogde persoon.

In dit artikel: