Print

Op het einde van activiteit worden de nodige attesten automatisch aangemaakt.
Deze worden zowel als bijlage verstuurd naar ouders als op de persoonlijke pagina geplaatst. 

Dit gebeurt x dagen nadat de activiteit is afgelopen
(deze ‘x’ stel je als organisatie in via de instellingen)

 • Deelname-attest: wordt aangemaakt indien
  • ‘Deelname attest’ is aangeduid in ‘Automatische mails’ bij de activiteit
  • Dit attest wordt soms ook het Mutualiteit attest genoemd
 • Fiscaal attest: wordt aangemaakt indien
  • Het kind maximum 14 jaar was bij de start van de activiteit
  • ‘Fiscaal attest’ is aangeduid in ‘Automatische mails’ bij de activiteit
  • Je de nodige instellingen invulde om het voorblad op te maken.

Hoe worden deze attesten gegenereerd?

Het deelname-attest wordt gegenereerd volgens een standaardtemplate op basis van de informatie van de inschrijving en activiteit. Je hoeft hier verder niets voor in te stellen.

Om het fiscaal attest automatisch te genereren moet enkele instellingen invullen:

 • participant_fiscal_proof_certification_type
 • participant_fiscal_proof_certifier_name
 • participant_fiscal_proof_certifier_company_number
 • participant_fiscal_proof_certifier_address_line_1
 • participant_fiscal_proof_certifier_address_line_2

Hoe je instellingen kan vinden en instellen, kan je hier nalezen. Wat welke instelling betekent, wordt uitgelegd in de instelling zelf. 

Op het fiscaal attest staat sinds 2022 ook het rijksregisternummer van de boeker en de deelnemer. Een fiscaal attest kan dus ook enkel worden opgemaakt indien dat is ingevuld.

Attesten (her)genereren

Als je een attest moet her-genereren (omdat er bv een foute ouder op stond), kan je dit doen door in Podio, bij ‘Reservaties’, bij ‘Deeln. inschrijvingen’ op de inschrijving te klikken en dan de actie ‘(her)genereer attesten’ uit te voeren.

Hergenereren/versturen in bulk

Om voor een hele groep leden de attesten te hergenereren, hoef je niet deelnemer per deelnemer af te gaan en op ‘(her)genereer attesten’ te klikken.  Je maakt bij ‘Deeln. inschrijvingen’ een filter zodat je de juiste mensen bereikt (bijvoorbeeld: alle inschrijvingen voor activiteiten die al lopen), daarna klik je op het e-mail-icoontje. Hier selecteer je de actie “[BULK] 8: (her)genereer attesten”. Hierna klik je op ‘send to x items’.

Deze bulk-actie kan handig zijn wanneer je hebt moeten wachten op het juiste voorblad.

Een attest manueel invullen

Als je een attest wilt genereren voor iemand die voldoet aan de uitzonderingsregels (bijvoorbeeld door een beperking), of voor slechts een deel van de periode, kan je een leeg attest invullen.

Zo’n leeg modelattest kan je hier vinden. 

Herinnering op 2 mei

Jaarlijks op 2 mei sturen we ouders een herinnering dat ze hun fiscale attesten kunnen downloaden op hun dashboard. Elke ouder met een bevestigde inschrijving in het vorige kalenderjaar, waar een fiscaal attest voor bestaat, krijgt deze mail toegestuurd.

Zo hebben ouders alle nodige informatie net voor ze de belastingaangifte krijgen toegestuurd. Je kan deze mail testen als admin via de ‘acties’ en aanpassen via de vertalingen.

Digitale aangifte

In Februari 2023 volgt voor het eerst ook een verplichte digitale aangifte van alles uit 2022. Je zal dan als organisatie via Belcotax-on-web de data moeten indienen. 

Dat is een mooie toevoeging vinden we, op die manier zullen immers meer mensen effectief het fiscaal voordeel krijgen. Zeker voor de mensen die administratief minder sterk zijn of de taal niet voldoende machtig zijn, is dat een grote stap vooruit.

Vanuit KampAdmin zullen we je in januari 2023 alvast een zo-pasklaar-mogelijk document aanbieden om in te laden in Belcotax-on-web. De details hiervan zijn nog niet helemaal duidelijk, maar daar wordt aan gewerkt. 

Meer info volgt later hierover.

Vorige Praktische informatie
Volgende Evaluaties
In dit artikel: