Print

Monitorenmodule op je website

Actieve monitoren werken steeds vanuit hun app die losstaat van je eigen website.
Om nieuwe monitoren aan te trekken, een overzicht te geven van de jobs die je aanbiedt en/of monitoren te laten inloggen, kan je ook een plek voorzien op je eigen website om van te starten. 

Registratie

Een monitor kan zich registreren via een monitoren-embed op je eigen website. Tijdens de registratie worden enkele korte vragen gesteld:

  • Voornaam
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum: Personen jonger dan x jaar kunnen zich niet als monitor registreren
  • E-mail: Moet uniek zijn (geen twee personen kunnen hetzelfde e-mailadres hebben)
  • Wachtwoord: Minstens 8 tekens lang

Na de registratie wordt de monitor omgeleid naar zijn profiel in de app waar die zijn/haar gegevens kan invullen. De nieuwe monitor krijgt ook een welkomstmail.

Een voorbeeld van zo’n pagina kan je hier terugvinden:
https://thrillcampz.be/monitoren/ 

Meer technische informatie over zo’n embed toevoegen, vind je hier.

 

Inloggen /aanmelden

Je kan ook een inlog/aanmeldpagina voor monitoren voorzien in je eigen website zoals bijvoorbeeld hier wordt gedaan:
https://www.heyo.be/monitoren/mijn-monitoren-profiel
Meer technische informatie over zo’n embed toevoegen, vind je hier.

Maar dit is niet strikt noodzakelijk. Monitoren zijn immers steeds vanzelf ingelogd via hun app of automails en kunnen zich inloggen via hetzelfde scherm voor boekers.

Het is ook mogelijk (en meer aangeraden) om achter een knop ‘inloggen’ voor monitoren meteen naar de app te verwijzen, zoals bijvoorbeeld hier gebeurd wanneer je op ‘monitoren app’ klink:
https://www.yes-events.be/monitoren

Publieke job-zoeker

Indien je dat wenst, kan je ook een job zoeker voor monitoren publiek op je website plaatsen. Het grootste voordeel daarvan is dat dit een extra visueel aantrekkingspunt is om monitoren te werven.

Enkele voorbeelden:
https://jetikampen.be/monitoren/monitor-plaatsen/ 
https://www.littleballvillage.be/nl/jobs/vrije-plaatsen 
https://www.heyo.be/monitoren/vind-een-vakantiekamp 

Je kan ook kiezen om een deel van de jobs voor monitoren hier te plaatsen en/of om op verschillende pagina’s van je website verschillende delen te plaatsen. Om dit in te stellen, neem je best contact op met KampAdmin via een support ticket

Meer technische informatie over zo’n embed toevoegen, vind je hier.

In dit artikel: