Print

Na afloop van elke activiteit heb je de mogelijkheid om een evaluatie te sturen naar de ouders. Hiervoor koppel je het juiste evaluatieformulier aan de activiteit.

Eenmaal de evaluatie is opgezet en de activiteit afgelopen is, ontvangen de ouders een e-mail om het evaluatieformulier in te vullen.

De ingevulde formulieren vind je terug in de Podio app ‘Evaluaties’.

Tags:
In dit artikel: