Print

De organisatormodule laat je toe om een deel van de deelnemersopvolging en/of monitorenplanning over te laten aan een externe partij. Voorbeelden van mogelijke externe partijen zijn steden en gemeenten, partners, sportleerkrachten, scholen, coaches, eindverantwoordelijken…

Meestal gaat het om activiteiten waarvoor jij de inschrijvingen en administratie doet, maar die zij coördineren, aanvragen bij jou of samen met jou organiseren.

Wat kan een organisator allemaal doen*:

  • Zijn activiteiten bekijken en bewerken
  • De deelnemers van zijn activiteiten bekijken
  • De deelnemers van zijn activiteiten contacteren (mail/sms)
  • Lijsten met deelnemers en medische info downloaden
  • Opmerkingen en medische info van de deelnemers opvolgen
  • De bezetting van monitoren opvolgen
  • Monitoren toegewezen krijgen
  • Info van de toegewezen monitoren raadplegen of wijzigen
  • Monitoren plannen op zijn activiteiten
  • Contracten genereren voor monitoren

Het gaat hierbij steeds om een deelwerking van jouw activiteiten. Bijvoorbeeld op één bepaalde locatie in een school waarbij de lokale sportleerkrachten het kamp daar opvolgen. Zij krijgen dan toegang tot de activiteiten in hun sportzaal, meer niet.

Deze module laat toe om gedecentraliseerd te werken en speelt in op de trend waarbij steeds vaker steden en gemeenten kampen en lessen organiseren, maar niet meteen de juiste tools in handen hebben om dit te beheren. Als KampAdmin-organisatie kom je daar gemakkelijk in het vizier.

Los van deze module is het steeds mogelijk om inschrijvingen via websites van partners te laten binnenkomen door een embed op hun website te voorzien.

*De concrete invulling hiervan hangt af van jouw configuratie.

In dit artikel: