Print

In de monitorenmodule zijn er een reeks automatische mails (ook wel ‘automails’ genoemd) die automatisch naar monitoren of moni-inchrijvingen verstuurd worden.

Mails naar monitoren

Er worden enkele automails verstuurd op de monitoren-app in Podio rond het profiel van een monitor. Deze mails worden ook in stille modus gestuurd. 

✉ Welkom
Deze mail wordt verstuurd wanneer een monitor zich voor het eerst registreert op je website. 

✉ Vervolledig profiel (1d)
Deze mail wordt verstuurd 1 dag na de registratie van een nieuwe monitor indien die nog niet alle acties ondernam om het profiel te vervolledigen.

✉ Vervolledig profiel (1w)
Deze mail wordt verstuurd 1 week na de registratie van een nieuwe monitor indien die nog niet alle acties ondernam om het profiel te vervolledigen.

✉ Wachtwoord vergeten
Deze mail wordt verstuurd wanneer een monitor op ‘wachtwoord vergeten’ klikt. 

✉ Monitor goedgekeurd
Wanneer een monitor wordt geactiveerd. (zie monitorbeheer voor meer uitleg)

✉ Monitor geweigerd
Wanneer een monitor wordt geweigerd. (zie monitorbeheer voor meer uitleg)

✉ Monitor gedeactiveerd
Wanneer een monitor wordt gedeactiveerd. (zie monitorbeheer voor meer uitleg)

✉ Open voorstellen (herinnering)
Indien een nieuw voorstel na een week nog niet beantwoord is, wordt een herinnering gestuurd om te herinneren aan alle openstaande voorstellen voor een monitor.

✉ Contracten ondertekenen (herinnering)
Deze mail wordt verstuurd iedere maandag naar alle monitoren die nog één of meerdere contracten moeten ondertekenen. Deze mail blijft zich herhalen tot de monitor alle contracten ondertekent heeft.

✉ Evaluaties invullen (herinnering)
Deze mail wordt verstuurd iedere donderdag naar alle monitoren die nog één of meerdere evaluaties moeten invullen. Deze mail wordt maximaal 2 weken herhaalt. 

Mails naar moni-inschrijvingen

Ook rond moni-inschrijvingen (planningen) worden automatische mails gestuurd naar de monitor. Sommige van deze mails worden tegengehouden in stille modus

✉ Monitor-inschrijving voorstel
Wanneer een moni-inschrijving wordt gemaakt als voorstel (zie monitoren plannen voor meer uitleg). Deze mail wordt niét gestuurd in stille modus

✉ Monitor-inschrijving bevestigd
Wanneer een moni-inschrijving wordt bevestigd (zie monitoren plannen voor meer uitleg). Deze mail wordt niét gestuurd in stille modus

✉ Monitor-inschrijving op reserve
Wanneer een moni-inschrijving op reserve wordt geplaatst (zie monitoren plannen voor meer uitleg). Deze mail wordt niét gestuurd in stille modus

✉ Monitor-inschrijving geannuleerd
Wanneer een moni-inschrijving wordt geannuleerd (zie monitoren plannen voor meer uitleg). Deze mail wordt niét gestuurd in stille modus

✉ Praktische informatie
X dagen voor de start van de activiteit, of later indien later ingepland. 
Deze x kan je zelf instellen via een instelling, voor meer info contacteer je best KampAdmin

✉ Contract ondertekenen
Wanneer er een contract wordt opgemaakt voor deze activiteit dat je moet ondertekenen. 

✉ Evaluatie invullen
X dagen na afloop van de activiteit wanneer je evaluaties hebt om in te vullen als monitor. 
Deze x kan je zelf instellen via een instelling, voor meer info contacteer je best KampAdmin

Testen en aanpassen

Deze mails kan je herverzenden door naar de desbetreffende Podio app te gaan en op “acties” te klikken (niet op mails). Zo kan je de mails ook naar jezelf sturen om ze te testen. 

In de Podio app ‘vertalingen‘ kan je zoeken naar de huidige tekst van de e-mail. Je kan deze dan aanpassen door een aangepaste tekst te voorzien in het veld ‘Organisatie vertaling’ (wijzig nooit de ‘Standaard vertaling’).

In dit artikel: