Print

Dagkampen

Meer en meer organisaties kiezen ervoor om sommige kampen ook boekbaar te maken per dag, een beetje zoals bij speelpleinen. Typisch wordt dit dan ‘dagkamp’ of ‘dagkampen’, ‘daycamps’ of ‘speelweek’ genoemd.   

Dit betekent dat boekers tijdens het inschrijven kunnen kiezen welke dagen van het kamp wel/niet worden aangekocht. Hieronder lichten we de verschillende manieren om dit in KampAdmin te organiseren toe.

Weet wel dat deze manier van werken sowieso complexer is dan werken met inschrijvingen op weekbasis. Bij de extra flexibiliteit die wordt aangeboden, komt ook extra administratie, opvolging en communicatie kijken.

Je zou kunnen kiezen om een activiteit per dag aan te maken.

Dit is een gemakkelijke en snelle methode, met enkele voordelen:

+ makkelijk in te stellen
+ duidelijk zicht op wie wanneer deelneemt
+ duidelijk maximum aantal deelnemers per dag/activiteit
+ wachtlijst per dag/activiteit 

maar er zijn ook nadelen aan deze aanpak:

véél activiteiten in Podio en op je website 
deelnemers die meerdere dagen komen, moeten meerdere inschrijvingen maken, betalen… 
minder overzicht kwa terugkerende deelnemers overheen de week 
allicht heb je overkoepelende activiteiten nodig voor monitoren-planning

 

Je kan ook de verschillende dagen van het kamp steken in opties die boekers kunnen selecteren tijdens het inschrijven. Dit zorgt ervoor dat er slechts één activiteit in de kampzoeker is per week. Meer info over opties en optiegroepen vind je hier.

Hiervoor moet je dan een optiegroep maken die bevraagt welke dagen er wordt deelgenomen. Zet het veld Verplicht op Ja, het veld Aantal antwoorden op Meerdere antwoorden. 

Daarna maak je voor elke dag van de week een optie waar de dag expliciet vermeld wordt in het veld Publieke naam (bv. Maandag). Bij deze opties zal je vooral een prijs moeten invullen. Dit zorgt ervoor dat de kostprijs van de activiteit deze van 1 dag wordt (als de activiteit geen basisprijs heeft). De dag-opties link je dan aan de eerder gemaakte optiegroep en voilà!

Hierbij zijn er een paar dingen om stil bij te staan:

  • Elke dag dat deelnemers zich inschrijven kan een prijs met zich meebrengen. Is er ook een basisprijs die boekers altijd moeten betalen om deelnemers te stimuleren zo veel mogelijk dagen te komen?
  • Is er een aparte activiteit voor deelnemers die de hele week komen? Is er een optie voor de hele week of duiden boekers alle dagen aan?
  • Is het mogelijk voor boekers om de opties te wijzigen na het inschrijven? M.a.w. kunnen ze hun dagen nog aanpassen na inschrijven?

Je kan die dag-opties ook een capaciteitsbeperking geven via een ‘max pax’ zodat die dag-optie per activiteit nooit meer kan worden aangeduid dan dat aantal. Maar ja kan ook kiezen om dit niet te doen en enkel het totaal aantal inschrijvingen te begrenzen bij de activiteit en zo het aantal ‘personen’ dat deelneemt te begrenzen, los van welke dagen ze komen. 

Ter info: Voor de situatie waar er maar 1 activiteit binnen 1 thema is zal dit in de kampzoeker nog steeds als €0 te zien zal zijn. Indien je dit niet wilt kan je werken met een basisprijs.

Zoals we in de inleiding al aanhaalden, zijn dagkampen per definitie complexe materie en intensiever om op te volgen.

Elke aanpak in KampAdmin hiervoor heeft dan ook zowel voor- als nadelen, al doen we ons best om hier stap per stap ook meer naartoe te groeien.

We kunnen je wel aanraden om dus steeds goed te overwegen OF je inschrijvingen per dag wilt aanbieden. 

In dit artikel: