Print

Het is mogelijk om een voorlopige monitoren-planning te maken in het organisatorendashboard. Wanneer je de “stille modus” activeert, kan je monitoren inplannen zonder dat zij hier meteen mails van krijgen.

Op deze manier kan je monitoren inplannen, puzzelen, verschuiven, annuleren etcetera tot je een planning hebt waar je tevreden mee bent. 

Bij het verlaten van de stille modus krijgen de monitoren enkel een melding van de laatst geldige info.

De stille modus activeren

Je kan de stille modus activeren indien je als admin werkt in het organisator-dashboard en geldt steeds voor je hele organisatie. 
In de menubalk selecteer je “Activeer stille modus”.
Als je teruggaat naar de moni planning, verschijnt er een banner die aangeeft dat je in de stille modus aan het werken bent. 

Deactiveer, met mails

Klaar met plannen? Kies voor deze optie om op het einde van je sessie de mails met de laatst geldige info te versturen.

 • voorbeeld: Jasmina eindigt met 3 voorstellen. Ze krijgt één mail met een bundeling van deze voorstellen.
 • voorbeeld: Kevin wordt ingepland op het ponykamp, maar daarna verschoven naar “tandenpoetsen voor beginners”. Hij zal geen mails krijgen over het ponykamp.
 • voorbeeld: Ilona wordt als bevestigd ingepland voor 3 activiteiten. Ze krijgt 3 bevestigingsmails.
 • voorbeeld: Abdi werd uitgenodigd als kok op Zomer 1, maar gewisseld naar hoofdmonitor op dezelfde activiteit. Hij krijgt enkel de uitnodiging voor hoofdmonitor. 

Deactiveer en stuur geen mails

Je kan ervoor kiezen om de stille modus uit te schakelen en geen mails te laten vertrekken. De activiteiten verschijnen wel op de dashboards van de monitoren.

Welke mails worden tegengehouden?

Deze mails worden tegengehouden voor moni inschrijvingen:

 • Uitnodiging / voorstel
 • Bevestiging
 • Reserve
 • Annulering
 • Weigering

Alle mails die los van de net gemaakte planning verstuurd worden naar monitoren, worden nog steeds verstuurd in de stille modus. Het gaat dan onder andere over:

 • contracten die beschikbaar zijn voor reeds bestaande inschrijvingen
 • verwelkoming van nieuwe monitoren
 • accepteren van monitoren
 • evaluaties

Met andere woorden, alle mails die voortvloeien uit een planning voor een monitor, worden tegengehouden. De andere mails die verstuurd worden rond je dagelijkse werking of algemeen monitorenbeheer, vertrekken wel.

Wat zien monitoren?

Monitoren hun dashboards blijven beschikbaar tijdens stille modus. Zo kunnen zij voorkeuren blijven aanpassen waarmee je aan de slag kan om ze in te plannen.

Bij de “activiteiten” worden voorstellen die gemaakt werden sinds het activeren van de stille modus voorlopig verborgen. 
Alle andere moni-inschrijvingen (afgelopen, oudere voorstellen, bevestigde of reserve inschrijvingen…) worden wel getoond. 

In dit artikel: