Print

Instellingen

In de monitorenmodule kun je een aantal zaken configureren via de Podio app ‘Instellingen’. 

Alle instellingen met het label ‘leader’ moeten hier worden ingevuld. Meer informatie over hoe je deze instellingen kan aanpassen vind je hier

Contracten

Contracten in KampAdmin

Voor elke moni inschrijving kan een contract worden gegenereerd. Dit wordt bepaald door het veld ‘Contract ⚡’ in de Moni Inschrijvingen.  

Dit veld heeft de volgende mogelijke waarden:

 •  Te bepalen = standaardwaarde wanneer de moni-inschrijving is aangemaakt
 •  Gegenereerd = duidt aan dat het contract is aangemaakt
 •  Getekend = duidt aan dat de moni het contract heeft getekend
 •  NVT = wanneer bij deze inschrijving geen contract nodig is
 •  Betaald = kan je zelf aanduiden om bij te houden wat reeds uitbetaald is


Als admin kan je de getekende contracten raadplegen in Podio. Je kan eenvoudig nagaan wie er nog een contract dient te ondertekenen door te filteren op Contract Status ‘Gegenereerd’.

Een contract aanmaken

Een contract kan op de volgende manier aangemaakt worden.

 • Ga naar de Podio app ‘Moni Inschrijvingen
 • Selecteer de items waarvoor je een contract wil generen
 • Klik op de actieknop ‘PDF
 • Selecteer de juiste contract template in de drop-down
 • Klik op ‘Generate document‘ om het contract te genereren
 • Resultaat:
  • Het veld ‘Contract’ wordt gewijzigd naar ‘Gegenereerd’
  • Het contract wordt toegevoegd op de persoonlijke pagina van de monitor
  • Een e-mail wordt gestuurd naar de monitor om te melden dat er een nieuw contract beschikbaar is op zijn persoonlijke pagina

Bepalen voor wie een contract van toepassing is

Indien een contract niet van toepassing is voor een bepaalde groep van inschrijvingen, kun je de volgende stappen volgen: 

 • Ga naar de Podio app ‘Moni Inschrijvingen
 • Selecteer de items waarvoor je geen contract wil generen
 • Klik op de actie knop ‘Bulk Edit
 • Selecteer het veld ‘Contract’ in de eerste drop-down
 • Selecteer de waarde ‘Niet van toepassing’ in de 2e drop-down
 • Klik op ‘Bulk edit‘ 
 • Resultaat: Het veld ‘Contract’ wordt gewijzigd naar ‘Niet van toepassing’

Evaluatieformulieren

De monitorenmodule biedt een uitbreiding van de evaluatieformulieren aan. Het is hier niet enkel mogelijk om via een op-monitoren-gericht evaluatieformulier de activiteit te evalueren, maar ook om monitoren elkaar te laten evalueren. Meer info over het instellen van evaluatieformulieren vind je hier.

Kampzoeker voor monitoren

Indien je wilt werken met de kampzoeker voor monitoren, moet je deze instelling aanpassen:

leader_show_embedded_overview: aanpassen naar ‘yes’

E-mailinstellingen

In samenwerking met KampAdmin moet een Mail-Sender worden aangemaakt in de Mail-Sender app in Podio (bij ‘Communicatie’). Daarnaast moeten enkele instellingen worden nagekeken:

 • organisation_logo
 • leader_must_leave_rejection_reason

Je vindt deze instellingen in de Podio app ‘Instellingen’, onder de categorie ‘leader’. Heb je hier hulp bij nodig, maak dan gerust een support ticket aan.

E-mails

Aan de monitorenmodule zijn een aantal automatische mails verbonden, qua werking gelijkaardig aan de mails van de deelnemersmodule. 

Een overzicht van deze mails en hoe je deze kan opzoeken, aanpassen of versturen vind je hier.

Mobiele app

Indien je met de monitorenmodule werkt is de mobiele app zeer geschikt om de monitoren zijn/haar deelnemerslijsten te kunnen tonen wanneer die het nodig heeft. Meer info lees je hier.

Vorige Contracten
In dit artikel: