Print

Wat zijn coupons?

Een coupon is een kortingscode die kan worden toegevoegd tijdens de inschrijfflow.
Deze code geeft de ouder dan recht op een bepaalde korting.

Het gebruik van een coupon heeft de volgende voordelen t.o.v. een korting:

 • Je kan werknemers een speciale code geven
 • Je kan een tijdelijke waardebon aanmaken die bijvoorbeeld slechts geldig is tot het einde van de week om zo de coupon te stimuleren
 • Je kan op het einde van de zomer een coupon meegeven met de ouders om hen zo te motiveren om volgend jaar opnieuw in te schrijven

Absolute of procentuele prijs

De korting van de coupon kan absoluut of procentueel zijn:

 • Absoluut: Een vast bedrag dat wordt afgetrokken van de totale kostprijs. (Voorbeeld: €10)
 • Procentueel: Een bepaald percentage dat wordt afgetrokken van de totale kostprijs. (Voorbeeld: 10%)

Meer informatie over cumulatieve kortingen, opties & coupons vind je hier.

Statisch of dynamisch

Een coupon kan statisch of dynamisch zijn:

 • Statisch: De code is een vaste combinatie van cijfers of letters. (Voorbeeld: SKIKORTING)
  Opgelet: een statische code is nooit hoofdlettergevoelig.
 • Dynamisch: De code moet voldoen aan bepaalde format. Om dynamische codes te valideren maken we gebruik van ‘reguliere expressies‘, ook gekend als ‘regex’ of ‘RE’.
  Voorbeeld:  /^TURBO\d{4,5}$/
  In dit geval moet de ouder ‘TURBO’ invullen gevolgd door 4 of 5 cijfers (vb. TURBO12345).
  Contacteer KampAdmin om dit correct in te stellen.

Coupon activeren voor subset van activiteiten

Een coupon is standaard geldig voor elke activiteit. Je kan een coupon activeren voor een subset van activiteiten door met een label te werken. 

Hiervoor voeg je een label toe aan de coupon, startende met ‘coupon-‘ (voorbeeld: coupon-verjaardag). Dit label voeg je dan ook toe aan de activiteiten waarvoor de coupon moet gelden. 

Indien je je coupon op een andere manier wilt beperken (bijvoobeeld qua leeftijd, of enkel mensen met een inschrijving vorig jaar), maak je een support ticket.

Een facturatieadres koppelen aan een coupon

Je kan ervoor kiezen om bij gebruik van een coupon een een facturatieadres te gebruiken dat gelinkt is aan de coupon (in plaats van het normale adres van de ouder). Dit kan nuttig zijn voor coupons die worden uitgereikt door werkgevers.

Hiervoor moet je in de coupon de volgende velden invullen:

 • Facturatie op naam van
 • Facturatie adres
 • Facturatie stad
Tags:
In dit artikel: