Print

Monitoren inplannen

Het inplannen van monitoren gebeurt vanuit de Planningstool(Organisator Dashboard).

De Planningstool heeft tabs die elk gelinkt zijn aan de Podio app met dezelfde naam: Monitoren, Moni Plaatsen, Moni Inschrijvingen. De data voor die 3 tabs wordt automatisch gesynchroniseerd vanuit Podio. 

Een monitor inplannen na datum

Je kan tot x dagen na afloop van een activiteit een monitor retroactief inplannen voor een activiteit. Dit kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld na een kampzomer de last minute ingevulde moniplaatsen wilt aanvullen. Standaard is dit 62, je kan de exacte termijn voor jouw organisatie nakijken in in app ‘Instellingen’ in Podio.

Is de termijn  verstreken, dan kan je nog steeds manueel een moni inschrijving toevoegen. Dit doe je dan via Podio. 

Waarschuwingen bij moni-inschrijvingen

Net zoals bij deelnemers-inschrijvingen kan het zijn dat er een waarschuwing wordt gegeven bij een moni-inschrijving. Dit zijn geen fouten, het is puur een waarschuwing.

De belangrijkste waarschuwing is “inschrijving in zelfde periode“. Deze wordt aangevinkt als een monitor meerdere bevestigde inschrijvingen heeft in dezelfde periode. We kijken hiervoor puur naar de start- en einddatum van een inschrijving en nemen enkel kampen (max. 30 dagen) in beschouwing.

De moniplanning van A tot Z

In de volgende artikels nemen we je stapsgewijs mee in de wondere wereld van de monitorenplanning. 

Fasten your seatbelts, laat kilo’s popcorn aanrukken en bekijk volgende filmpjes als ware het een betere natuurdocumentaire dan die van David Attenborough.

  1. Plannen via het organisatorendashboard: een algemene introductie
  2. Hoe zet je het aanbod klaar voor monitoren? : een goede voorbereiding is het halve werk
  3. Hoe en waar vind je de gegevens die je nodig hebt voor de monitorenplanning? : dit wordt uitgebreid aangehaald in het artikel bij puntje 1. Kijk opnieuw indien gewenst of alweer vergeten.
  4. Hoe beheer je de monitoren? : over nieuwe monitoren accepteren, kandidaturen en voorkeuren opvolgen. 
  5. Hoe ga je aan de slag met monitoren hun voorkeuren?: over het inplannen van monitoren volgens hun voorkeuren.
  6. Hoe ga je na of de planning volledig is en vul je de overige plaatsen? : over het inplannen van monitoren volgens de lege plekken die je nog hebt in je planning. 
  7. Hoe pas je een gemaakte planning aan? : over terugkomen op beslissingen, en doen alsof er niks gebeurd is
  8.  De stille modus van KampAdmin: over doen alsof er niks gebeurd is, maar dan voor gevorderden. Met andere woorden: inplannen zonder mails te sturen naar monitoren.
In dit artikel: