Print

Monitoren beheren in Podio

In de Podio app ‘Monitoren‘ vind je voor elke monitor 3 statussen terug:

 • Status: de algemene status van de monitor
 • Voorkeuren status: aanduiding of de monitor zijn voorkeuren en ervaring heeft aangevuld
 • Persoonsgegevens status: aanduiding of de monitor zijn persoonsgegevens heeft aangevuld

Status

Elke monitor heeft een status die aangeeft in welke situatie deze moni zich bevindt. Je kan de statussen raadplegen in de Podio app ‘Monitor’. Het veld ‘Status’ heeft 6 mogelijke waarden:
 • In aanmaak = De monitor heeft zich geregistreerd, maar heeft zijn profiel nog niet volledig ingevuld.
 • Kandidaat = De monitor heeft zijn voorkeuren heeft ingevuld. Het kan zijn dat de monitor zijn persoonsgegevens nog moet aanvullen.
 • Actief = De monitor kan worden uitgenodigd voor activiteiten en kan zijn voorstellen, contracten en evaluaties bekijken.
 • Inactief = De monitor kan niet worden uitgenodigd voor activiteiten en kan niet langer zijn voorstellen, contracten of evaluaties bekijken.
 • Geweigerd = De monitor kan niet worden uitgenodigd voor activiteiten.
 • Toekomst = De monitor is te jong of onervaren, maar kan mogelijks in de toekomst wel aansluiten.

Voorkeuren status

Hier kan je de voorkeuren van een bepaalde monitor opvolgen.

 • In te vullen door moni: de monitor heeft (nog) geen voorkeuren opgegeven.
 • Te verwerken door admin: de monitor heeft een wijziging gedaan aan zijn/haar voorkeuren. Door deze aanduiding vermijden we dat je deze aanpassingen niet hebt gezien: je kan je deze wijziging bekijken en indien gewenst actie ondernemen. Je kan op deze status filteren om alle wijzigingen in één keer te behandelen. 
 • Verwerkt: de monitor heeft zijn/haar voorkeuren gewijzigd en een admin heeft dit gezien.

Persoonsgegevens status

Idem aan de voorkeuren-status kan je hier de wijzigingen aan de persoonsgegevens opvolgen. 

Monitor goedkeuren of weigeren

De status van een monitor kan gewijzigd worden in de Podio app ‘Monitoren’. Open een monitor, klik op de actieknop ‘Acties’ en kies 1 van de volgende opties. Je kan deze acties ook doen vanuit je planningstool via de zijbalk:

 • Accepteer kandidaat
 • Deactiveer
 • Weiger kandidaat
 • Toekomstige kandidaat

De status van de monitor zal dan worden aangepast naar de desbetreffende status en de moni zal per e-mail op de hoogte worden gebracht van de verandering aan zijn/haar status.

Vorige Aanmelden als monitor
Volgende Monitoren inplannen
In dit artikel: