Print

Wat zijn opties voor monitoren?

Opties voor monitoren, zijn gelijkaardig aan opties bij deelnemers. Lees zeker dit artikel daarover indien je hier niet vertrouwd mee bent.

Via opties kan extra informatie worden gekozen/gekoppeld aan een (moni) inschrijving, bijvoorbeeld een opstap- of afstapplaats van een busrit.

Het grootste verschil tussen opties voor monitoren en voor deelnemers is dat de opgegeven prijs geen rol speelt bij de monitoren.

Opties voor monitoren instellen

Naast het veld "opties" vind je ook een veld "moni opties" terug bij activiteiten. Daar kan je -naar analogie met de opties voor deelnemers- opgeven welke opties relevant zijn voor monitoren. Dat kunnen dezelfde zijn als voor de deelnemers of dat kunnen andere, aparte opties zijn.

Net zoals bij de deelnemers wordt de optie-groep van deze opties de 'vraag' en vormen de opties de mogelijke 'antwoorden'.

Opties aanduiden

Als monitor

Als je bent uitgenodigd voor een activiteit met moni-opties dan zal je wanneer je de inschrijving bevestigd worden gevraagd om de opties in te vullen (zie animatie rechts).

Voor reeds bevestigde moni-inschrijvingen kan je de opties aanpassen of inkijken tot aan de ingestelde deadline (zie animatie rechts).

Als admin/organisator

Bij inplanningen:

Wanneer je een monitor een uitnodiging/voorstel stuurt, dan moet je zelf geen opties aanduiden. Dat wordt gevraagd aan de monitor bij bevestiging (zie hoger). Je kan na inplanning wel zelf de opties aanpassen als je dat wenst (zie onder).

Indien je een monitor meteen op 'bevestigd' inplant, zal je in de zijbalk de mogelijkheid hebben om de opties in te geven (zie animatie rechts). Je kan dit scherm ook verlaten zonder opties in te geven. 

Aanpassingen bij bestaande moni-inschrijvingen:

Als je de planning-zijbalk opent voor een moni-inschrijving, zal er een knop 'wijzig opties' staan indien er moni-opties zijn opgegeven. Wanneer je daarop klikt, kan je de moni-opties bekijken en aanpassen.

Opties opvolgen

Je kan moni-opties opvolgen zoals hierboven beschreven als admin/organisator.

Verder worden de moni-opties ook in Podio opgeslagen bij de moni-inschrijvingen op dezelfde manier als bij deelnemer-inschrijvingen. Van daaruit kan je ook aanpassingen doen, lijsten maken…

In dit artikel: