Print

Typfouten door gebruikers

Kleine typfouten in het eerste e-mailadres worden automatisch gecorrigeerd bij het aanmaken van een account als ouder of monitor. Deze correcties werden getraind op ons volledig ledenbestand.

Bv: tobias@hormail.com zal automatisch worden verbeterd naar tobias@hotmail.com 
Of: tobias@gmail zal automatisch worden aangevuld tot tobias@gmail.com 

Foute e-mailadressen

Personen met een ongeldig e-mailadres of een e-mailadres dat geen mails (meer) ontvangt, krijgen in Podio het label ‘bounce-email‘. In de commentaren bij de persoon, kan je zien welke automails niet zijn aangekomen en over welk e-mailadres het gaat. Deze persoon zal geen toekomstige mailcommunicatie meer ontvangen.

Je kan twee dingen doen om deze blokkage op te heffen:

  1. Bij de melding wordt een link geprint om te proberen het e-mailadres te reactiveren. Het kan zijn dat dit lukt, maar indien de persoon recent mails van je organisatie als spam markeerde zal dit niet slagen.
  2. Het e-mailadres van deze persoon aanpassen.

Soorten e-mails

In KampAdmin zijn er twee soorten e-mails: automails en mailsjablonen.

Automails zijn e-mails die zitten ingebakken in de KampAdmin systemen en doorgaans automatisch worden verstuurd. Een overzicht van de automails vind je hier voor de deelnemersmodule en hier voor de monitorenmodule. Het artikel hierboven gaat over deze mails. Voor elke automail kan je binnen het uur zien in Podio als deze niet aankwam en zal de persoon de tag ‘bounce-email’ krijgen indien niet.

Mails via Mailsjablonen worden gemaakt en verstuurd door organisaties zelf. Ze worden door KampAdmin afgeleverd aan een derde partij. Na het aanleveren van de mail aan die derde partij heeft KampAdmin geen invloed of feedback meer van de e-mails. Het artikel hierboven gaat dus niet over deze mails, maar adressen die worden gecorrigeerd, zijn natuurlijk ook goed voor deze mails.

Foutmeldingen

Als je een foutmelding krijgt na het versturen die je niet meteen begrijpt kan je in dit artikel een overzicht vinden van meldingen na het versturen van mails, wat ze betekenen en hoe je ze kan wegwerken. Dit is alleen voor mails die via mailsjablonen gestuurd worden, niet voor automatische mails.

Mailing error labels

Als er een fout gebeurd bij het versturen van een mail via mailsjablonen zullen er labels toegevoegd worden aan het Podio item waar de mail verstuurd werd. Een voorbeeld hiervan is het ‘bounce-email‘ label dat hierboven werd besproken. Bij de eerder besproken foutmeldingen kan het zijn dat er het label ‘mailing-error-YYYYMMDD-id-000000000000‘ aan een item wordt gehangen. Hierbij is YYYY het jaar, MM de maand, en DD de dag waarop de error gebeurde. Het id 000000000000 verwijst naar het mailsjabloon waarbij de error gebeurde. Zo kan je snel zien welke mailing errors er recent zijn gebeurd en de fouten corrigeren.

In dit artikel: