Print

Dit artikel gaat over de toepassingen van evaluatieformulieren op de monitorenmodule. Voor een algemene introductie in evaluatieformulieren – het opstellen en verwerken ervan – klik hier om meer te lezen over evaluaties bij deelnemers. 

Een evaluatie koppelen aan een monitor

Net zoals bij de deelnemersmodule kan je een vragenformulier gebruiken waarin de monitor verschillende aspecten van de werking evalueert. Je vragen hangen hiervoor af van de moni-rol: je wilt wellicht andere zaken bevragen bij hoofdmonitoren dan bij monitoren, bijvoorbeeld. Het linken van een evaluatieformulier gebeurt dan ook in de app ‘Moni Rollen’. Daar gebruik je het veld “Evaluatieformulier over organisatie” waar je de slug van een vragenlijst uit Momentum invult.

Het opstellen van de vragenlijst in Momentum gebeurt in eerste instantie door KampAdmin, nadat jullie ons de vragen bezorgen die je wilt stellen.

Wie moet wie evalueren?

Daarnaast kan je monitoren ook elkaar laten beoordelen. Je kan bepalen wie wie moet evalueren na afloop van een activiteit in de Podio app ‘Moni Rollen’. Open een rol en vul de 2 volgende velden in:

  • Andere rollen te evalueren
  • Moet moni’s met dezelfde rol evalueren

Wanneer wordt de evaluatie verstuurd?

Via de volgende setting kan je bepalen wanneer de evaluatie wordt verstuurd:

  • leader_send_evaluation_days_after_activity_end

Als deze bijvoorbeeld waarde 1 heeft, wordt de evaluatie 1 dag na afloop van het kamp verstuurd. De evaluatie verschijnt dan automatisch bij de meldingen van de monitor en bij deze moni-inschrijving. De monitor ontvangt ook een e-mail met de melding dat er nieuwe evaluaties beschikbaar zijn. 

Herinneringen

Elke donderdag volgt een herinneringsmail als de evaluaties op status ‘niet ingevuld staan’. Deze herinnering houdt maximum 10 dagen aan per activiteit. 

Je kan deze herinneringen uitzetten door het statusveld in de Podio app ‘Moni Evaluaties’ aan te passen naar ‘niet van toepassing’: 

  • Filter op aanmaakdatum en eventueel op rol
  • Selecteer alle relevante evaluaties
  • Gebruik dan bulk edit om de status te wijzigen naar ‘niet van toepassing’
In dit artikel: