Print

Profiel

Naast gegevens die wel eens veranderen uit de voorkeuren, zijn er ook wat ‘vaste’ persoonsgegevens in je profiel. 

Deze pagina kan bestaan uit 3 delen:

 • Persoonsgegevens
 • Medische info
 • Uittreksel strafregister

Deze 3 opties worden hieronder verder toegelicht.

Persoonsgegevens

In een formulier worden enkele van je persoonsgegevens gevraagd. Sommige zijn al ingevuld omdat je ze opgaf bij je aanmelding als monitor. Je hebt hierin als organisatie veel vrijheid om te vragen wat je wilt. We raden aan om hier eerder persoonsgebonden informatie te vragen die niet elk seizoen vernieuwd moet worden. Een aantal voorbeelden:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht/gender
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN nummer
 • Rijksregisternummer
 • GDPR-voorkeuren
 • Profielfoto

Deze informatie komt via een webformulier in de Podio app ‘Personen‘ terecht. 

Medische info

Als je dat wenst, kan je aan monitoren vragen om ook een medische fiche in te vullen op hun dashboard:

Hiervoor stel je deze instelling in: leader_medical_infos_form_id (te vinden in de werkruimte ‘Instellingen’).

Wanneer wordt dit gedeelte getoond?

 • De monitor is actief EN
 • Heeft een bevestigde inschrijving in de toekomst EN
 • Je vraagt aan monitoren om een medische info in te vullen door bovenstaande instelling

Uittreksel strafregister

Indien je een uittreksel uit het strafregister (= “attest goed gedrag en zeden”) vraagt van deze monitor, wordt hier een extra tab voorzien waar de monitor dit attest kan uploaden. De monitor zal via een melding hierheen worden gestuurd om dit in orde te maken en er wordt een pulserende ‘buzzer’ toegevoegd aan de ‘profiel’ pagina. 

Meer informatie over deze werkwijze vind je hier.

In dit artikel: