Uittreksel strafregister en digitalisatie fiscale attesten

Begin 2023 moesten jeugdverenigingen en sportclubs voor het eerst een digitale aangifte doen van fiscale attesten voor kinderopvang. Daarnaast werden er nieuwe regels van kracht rond het vragen van een uittreksel uit het strafregister voor begeleiders die werken met minderjarigen. 

Beide nieuwe verplichtingen brengen heel wat administratie met zich mee en draaien rond gevoelige onderwerpen. Binnen KampAdmin kan je deze nieuwe regels eenvoudig toepassen, automatiseren en digitaliseren. Daarnaast informeren we onze organisaties ook in eenvoudige taal over deze nieuwe regels en de implicaties ervan.

Uittreksel Strafregister

Als jeugdvereniging of sportclub moet je sinds februari 2023 mogelijks een uittreksel uit het strafregister vragen aan begeleiders die gaan werken met minderjarigen. Het kan gaan om monitoren, animatoren… maar ook nieuwe vaste medewerkers moeten mogelijks zo een “attest goed gedrag en zeden” voorleggen. 

Wist je dat…

… het afhankelijk is van waar je erkent bent of je dit ook van vrijwilligers moet vragen?

… je uittreksels na beoordeling moet vernietigen en enkel je oordeel mag bijhouden?

… dit document een jaar ‘geldig’ blijft en je dus bijvoorbeeld niet bij elke week dat iemand kamp geeft opnieuw een document moet vragen?
… Maar op tijd dan weer wel een nieuw document nodig hebt?

… er (nog) geen centrale digitale plaats is waar mensen dit attest kunnen vinden, maar dit varieert van gemeente tot gemeente? 

Kortom, niet eenvoudig om dit allemaal correct te doen!
Maar helemaal KampAdmin zijn ding om te digitaliseren.

Sinds begin 2023 kunnen KampAdmin organisaties deze functionaliteit eenvoudig activeren en gebruiken vanuit hun monitoren-planning.

Digitale aangifte fiscale attest voor kinderopvang

Na de invoering van een algemeen modelattest in 2022, volgt in begin 2023 voor het eerst een digitale aangifte van deze attesten bij de overheid. Dit gebeurt via Belcotax-on-web, een tool van de overheid, maar die heeft bepaalde gegevens nodig van jouw organisatie en de inschrijvingen.

Via KampAdmin leveren we deze documenten zo pasklaar mogelijk aan zodat je als organisatie in enkele klikken de aangifte kan doen bij de overheid.

Daarnaast werpt KampAdmin ook zijn expertise en data in de strijd om deze digitalisatie mee vorm te geven. Wij werden betrokken bij de uitrol van deze nieuwe regelgeving en signaleerden -wanneer nodig- ook onze bezorgdheden rond dit onderwerp bij de overheid en koepelorganisaties.