KampAdmin voor Monitoren

KampAdmin biedt alles wat je nodig hebt om jouw monitoren te beheren.

Van aanwerving op je website, tot planning, teams maken, automatische contracten en evaluaties.
En te allen tijde heeft de monitor een online overzicht van al zijn/haar engagementen bij je organisatie.

Super ervaring voor de monitor

Monitoren kunnen zich vlot online registreren op jouw website

Monitoren vullen hun voorkeuren & ervaring in via een op maat gemaakte vragenlijst

Monitoren kunnen gemakkelijk hun activiteiten zien en hun team contacteren

Monitoren kunnen hun contracten online tekenen en raadplegen

Na afloop van een activiteit kunnen monitoren elkaar online evalueren 

✔ Je hebt alle vrijheid om andere terminologie te gebruiken zoals “vrijwilligers” of “lesgevers

Snelle & krachtige inplanningstool

Nodig monitoren uit op basis van hun voorkeuren, ervaring & beschikbaarheden

 En/of laat monitoren zelf uit je aanbod kiezen wat ze willen begeleiden.

Boek monitoren eerst op wachtkamers en schuif ze later door naar activiteiten

Op maat gemaakte dashboards die een snel overzicht geven van de planning

Snel doorzoekbare database zodat inplannen vlot verloopt

Alle administratie verloopt automatisch: e-mails, praktische info, contracten & evaluaties

Mobiele app voor monitoren

De aanwezigheidslijsten en medische fiches zijn altijd up-to-date  

Check de deelnemers in bij de start van een kamp of les

Bel ouders meteen op in geval van nood of afwezigheid

Ouders kunnen op voorhand een afwezigheid melden

Monitoren kunnen snel opmerkingen toevoegen die centraal beheerd worden

Werkt op Android en iPhone smartphones

KampAdmin in een notendop

Video afspelen