Print

Verwerker & beheerder

KampAdmin is geklasseerd als een dataverwerker, terwijl de klant als databeheerder beschouwd wordt. Het is de databeheerder die de hoofdverantwoordelijkheid draagt in verband met privacy: met alle subverwerkers (o.a. softwareleveranciers zoals KampAdmin) dient die een gegevensverwerkingsovereenkomst te tekenen.  

Dataverwerkingsovereenkomst

KampAdmin’s dataverwerkingsovereenkomst vind je te allen tijde hier: https://b4bit.be/nl.html.

Meer info?

Voor meer info over GDPR kan je terecht op deze websites:
– https://gdpr-info.eu/
– https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/gdpr-wasda 
– https://scwitch.be/toolkit/

Volgende Toestemmingen
In dit artikel: