Print

Verwerker & beheerder

KampAdmin is geklasseerd als een dataverwerker, terwijl de klant als databeheerder beschouwd wordt. Het is de databeheerder die de hoofdverantwoordelijkheid draagt in verband met privacy: met alle subverwerkers (o.a. softwareleveranciers zoals KampAdmin) dient die een gegevensverwerkingsovereenkomst te tekenen.  

Dataverwerkingsovereenkomst

KampAdmin’s dataverwerkingsovereenkomst vind je te allen op onze website.

Meer info?

Voor meer info over GDPR kan je terecht op deze websites:
– https://gdpr-info.eu/
– https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/gdpr-wasda 
– https://scwitch.be/toolkit/

In dit artikel: