Toestemmingen

Privacyverklaring Elke vereniging moet een privacyverklaring opstellen en die vervolgens naleven. In Podio voeg je een link toe naar de algemene (inschrijf)voorwaarden in de instelling participant_wizard_step_4_toc_link. Die inschrijfvoorwaarden omvatten doorgaans ook de privacyverklaring. Bij elke inschrijving gaat men akkoord met die algemene voorwaarden in de laatste stap (zie screenshot hieronder). Zo geeft men ook toestemming om …

Dataverwerker & -beheerder

Verwerker & beheerder KampAdmin is geklasseerd als een dataverwerker, terwijl de klant als databeheerder beschouwd wordt. Het is de databeheerder die de hoofdverantwoordelijkheid draagt in verband met privacy: met alle subverwerkers (o.a. softwareleveranciers zoals KampAdmin) dient die een gegevensverwerkingsovereenkomst te tekenen.   Dataverwerkingsovereenkomst KampAdmin’s dataverwerkingsovereenkomst vind je te allen op onze website. Meer info? Voor meer info over …