Print

Het kan voorkomen dat een deelnemer zich op voorhand afwezig meldt. In dit geval is het handig dat de monitor weet dat de deelnemer niet zal komen opdagen. Je kan dit op voorhand aangeven door in te loggen in de app, of de monitor kan dit zelf doen.

Één persoon afwezig melden

Je kan één persoon openklikken (in de app) en in de historiek op een toekomstige datum de toggle aanduiden om de afwezigheid aan te duiden. Op die datum zal die dan als “Afwezig gemeld” staan aangeduid.

Meerdere personen afwezig melden op één datum

Als je naar een datum in de toekomst gaat, kan je eenvoudig meerdere mensen aanduiden die dan niet aanwezig zullen zijn. Om misverstanden te vermijden wordt er bovenaan een melding geplaatst:

In dit artikel: