Personen met meerdere rollen

Één persoon kan verschillende rollen aannemen in KampAdmin, op deze manier blijft alle informatie van deze persoon gecentraliseerd. Indien een persoon de ‘monitor’ of ‘organisator’ rol heeft, dan wordt hier vanzelf ook een moni of organisator-item voor aangemaakt. Enkele vuistregels over wat er vanzelf gebeurt: Personen worden ouders als ze zich registeren via de login …