Print

KampAdmin voorziet uitgebreide functionaliteiten om contracten te maken voor monitoren. Je kan een contract hierbij breed interpreteren als een ‘document’ want dit kan ook een vrijwilligersovereenkomst of afsprakenkader zijn dat de monitor moet ondertekenen. 

Contracten genereren

Voor elke moni inschrijving kan een contract worden gegenereerd. Dit wordt bepaald door het veld ‘Contract ⚡’ in de Moni Inschrijvingen.  

Dit veld met de contract-status heeft de volgende mogelijke waarden:

 •  Te bepalen = standaardwaarde wanneer de moni-inschrijving is aangemaakt
 •  Gegenereerd = duidt aan dat het contract is aangemaakt
 •  Getekend = duidt aan dat de moni het contract heeft getekend
 •  NVT = wanneer bij deze inschrijving geen contract nodig is
 •  Betaald = kan je zelf aanduiden om bij te houden wat reeds uitbetaald is

Als admin kan je de getekende contracten raadplegen in Podio. Je kan eenvoudig nagaan wie er nog een contract dient te ondertekenen door te filteren op Contract Status ‘Gegenereerd’.

Een contract aanmaken

Een contract kan op de volgende manier aangemaakt worden (zie ook het filmpje hierboven).

 1. Ga naar de Podio app ‘Moni Inschrijvingen
 2. Selecteer de items waarvoor je een contract wil generen
  TIP: Je kan hiervoor best filteren op ‘Contract’ = ‘Te bepalen’​ en een periode.
 3. Klik op de actieknop ‘PDF
 4. Selecteer de juiste contract template in de drop-down
 5. Klik op ‘Generate document‘ om het contract te genereren

 Resultaat:

 • Het veld ‘Contract’ wordt gewijzigd naar ‘Gegenereerd’
 • Het contract wordt toegevoegd op de persoonlijke pagina van de monitor
 • Een e-mail wordt gestuurd naar de monitor om te melden dat er een nieuw contract beschikbaar is op zijn persoonlijke pagina

Geen contract nodig?

Indien een contract niet van toepassing is voor een bepaalde groep van inschrijvingen, kun je de volgende stappen volgen: 

 • Ga naar de Podio app ‘Moni Inschrijvingen
 • Selecteer de items waarvoor je geen contract wil generen
 • Klik op de actie knop ‘Bulk Edit
 • Selecteer het veld ‘Contract ⚡’ in de eerste drop-down
 • Selecteer de waarde ‘Niet van toepassing’ in de 2e drop-down
 • Klik op ‘Bulk edit‘ 
 • Resultaat: Het veld ‘Contract’ wordt gewijzigd naar ‘Niet van toepassing’

Contracten ondertekenen

Wanneer een contract beschikbaar is voor de monitor, kan die dit online tekenen in zijn app/dashboard (zie animaties hieronder). De monitor ontvangt ook een mail en een melding dat er nog een contract ondertekend moet worden.

Na ondertekening de handtekening gebrand in het contract en kan de moni het getekende contract downloaden via zijn/haar dashboard. 

Eenmaal getekend blijven contracten beschikbaar op het dashboard van de monitor. Als admin kan je de getekende contracten onbeperkt in de tijd raadplegen in Podio. 

Indien monitoren meerdere contracten hebben om te ondertekenen, kunnen ze deze in één beweging ondertekenen (zie animatie rechts). 

Een monitor heeft geen geldige handtekening gezet, wat nu?

Wanneer een monitor geen geldige handtekening zet (door te snel te zijn en bijvoorbeeld enkel een puntje te tekenen), kan je dit oplossen in Podio door het contract opnieuw te genereren. Dan krijgt de monitor opnieuw een melding dat er een contract beschikbaar is en kan deze opnieuw proberen. Zie hiervoor het artikel rond de configuratie.

In dit artikel: