Print

Aanpassing prijsmodel Podio

In de zomer van 2023 past Podio zijn business- en prijsmodel aan. De publieke aankondiging daarvan kan je hier nalezen (in het Engels). Elke beheerder van een Podio-licentie krijgt in de tweede helft van juli ook een mail met specifieke informatie met als onderwerp ‘Important updates to Podio’.

Als KampAdmin-organisatie zal je Podio-beheerder dus ook zo’n mail krijgen en eventueel actie moeten ondernemen. Lees deze mail aandachtig om te zien wat de nodige stappen zijn voor jouw organisatie. 

Hieronder geven we wat extra context vanuit KampAdmin (in het Nederlands) zodat alles duidelijk is. 

Geen gratis externe gebruikers

De grootste wijzigingen is dat ‘externe gebruikers’ niet langer gratis zijn. Je kan het Podio-prijssysteem dus niet meer misbruiken om slechts één account te betalen, maar met meerdere accounts te werken via privé e-mailadressen. ‘Externe gebruikers’ zullen vanaf 31 augustus geen bewerk-rechten meer hebben in Podio, tenzij je ze upgrade naar échte gebruikers en er ook voor betaalt.

Indien je momenteel gebruik maakt van deze ‘gratis externe gebruikers’ heb je twee opties:

  • Deze externe gebruikers verwijderen en werken met één of meerdere algemene accounts (meer info)
  • Deze externe gebruikers upgraden om wél bewerkrechten te hebben en er ook voor betalen (meer info)

We raden alle KampAdmin organisaties aan om dit moment sowieso aan te grijpen om alle Podio-gebruikers eens na te kijken (zie onder). 

Einde variabele/pay-as-you-go optie

Verder zal het niet meer mogelijk zijn om een variabele/pay-as-you-go licentie te gebruiken. In deze optie kon je vrijelijk gebruikers toevoegen en verwijderen en werd maandelijks voor de facturatie gekeken hoeveel gebruikers er waren op dat moment.

In het vaste (fixed) model bepaal je als Podio-licentie beheerder éérst hoeveel gebruikers er maximaal kunnen zijn en wordt dat aantal gefactureerd. Heb je nood aan meer gebruikers, dan moet je als beheerder eerst dat aantal ophogen. 

Tot juli 2023 werden beide opties aangeboden, nu wordt iedereen overgeplaatst op het vaste model. 

Wordt Podio duurder?

KampAdmin heeft geen gedetailleerde informatie over jouw Podio-licentie en de huidige, noch de nieuwe prijs daarvan. We kunnen ook geen acties doen die enkel de Podio-licentie-beheerder kan zoals prijsplannen aanpassen, facturen downloaden, creditcard instellen…

In de mail die je zelf krijgt van Podio staat alle informatie die je nodig hebt. Indien je vragen hebt over de prijs, kan je die best rechtstreeks stellen aan Podio. 

Had je vroeger een korting?
Dan krijg je wellicht opnieuw een vorm van korting in het nieuwe prijsmodel. Contacteer Podio gerust indien dat niet het geval zou zijn. 

Ben je een VZW of Start-up?
Vraag dan zeker een extra korting aan op deze pagina: https://podio.com/site/sponsorships 

Gaat de prijs per gebruiker omhoog?
Dat kan, maar het kan ook dat die gelijk blijft.
Dit hangt af van je huidige prijs en het moment en de reden waarop je die kreeg.
De huidige standaardprijzen kan je terugvinden op de website van Podio

Wat moet ik doen?

Neem alle informatie uit dit artikel en de mail van Podio aandachtig door en vertaal dit naar jouw organisatie. Het kan zijn dat je helemaal niets moet doen, of dat er wel dingen moeten gebeuren. 

Werk je met gratis ‘externe gebruikers’?
Dan moet je zeker in actie schieten voor 31 augustus zoals hierboven beschreven. 

Heb je momenteel een variabele/pay-as-you-go prijsplan?
Dan wordt je licentie vanzelf omgezet in een vast-prijsplan met het aantal gebruikers dat je op dit moment hebt, je hoeft daarvoor dus niets te doen.  
We raden je wel aan om daar even kuis in te houden, zie hieronder.

Heb je al een tijdje je Podio-gebruikers niet bekeken en zitten hier irrelevante mensen in? 
Dan is dit het perfecte moment om eens grote kuis te houden en zo ook je Podio-factuur wat te drukken. 
Via de gebruikers-beheer pagina van Podio vind je steeds een overzicht van al je gebruikers en in dit helpartikel geeft KampAdmin nog wat meer uitleg daarover. 

In dit artikel: