Meldingen

Meldingen De meldingen-pagina is dé centrale plek in hun app. Via een pulserende teller in de rechter-bovenhoek wordt aan de monitor duidelijk gemaakt dat er nog iets van hen verwacht wordt. Wanneer je erop klikt, krijg je een overzicht van je actiepunten (‘actionables’) en word je meteen naar de juiste plaats gestuurd om die te …

Profiel

Profiel Naast gegevens die wel eens veranderen uit de voorkeuren, zijn er ook wat ‘vaste’ persoonsgegevens in je profiel.  Deze pagina kan bestaan uit 3 delen: Persoonsgegevens Medische info Uittreksel strafregister Deze 3 opties worden hieronder verder toegelicht. Persoonsgegevens In een formulier worden enkele van je persoonsgegevens gevraagd. Sommige zijn al ingevuld omdat je ze …

Voorkeuren

Voorkeuren Naast concrete sollicitaties in de job-zoeker, kan een monitor ook meer achtergrond en beschikbaarheden doorgeven onder ‘voorkeuren’. De focus ligt hier op informatie die regelmatig veranderd zoals beschikbaarheden, behaalde attesten, studies…  Deze pagina kan bestaan uit 3 delen: Vragenformulier Periodes Kalender Deze 3 opties worden hieronder verder toegelicht. Formulier In een formulier worden enkele …

Mijn jobs: planning

Mijn jobs: planning Op de ‘Mijn jobs‘ pagina vinden monitoren een overzicht van al hun moni-inschrijvingen.  Voorstellen worden er bovenaan getoond met de melding dat er nog een antwoord nodig is. Daaronder volgen alle bevestigde, reserve en geannuleerde of geweigerde moni-inschrijvingen. Bij elke moni-inschrijving (a.k.a. planning) is een link voorzien die lijdt naar een detailpagina. …

Solliciteren: job zoeker

Solliciteren: job zoeker In de job-zoeker kunnen monitoren grasduinen in de jobs waarvoor nog begeleiders worden gezocht en aanduiden dat ze geïnteresseerd zijn in bepaalde jobs. Je kan deze job-zoeker ook publiek beschikbaar maken om monitoren aan te trekken. Enkele voorbeelden:– https://www.heyo.be/monitoren/vind-een-vakantiekamp – https://jetikampen.be/monitoren/monitor-plaatsen/  Welke jobs? ‘Jobs‘ zijn eigenlijk ‘moni-plaatsen‘ en standaard worden hier alle toekomstige …

App voor monitoren

Een app voor monitoren Monitoren maken of krijgen een account en werken vanaf dan in een app van jouw organisatie. Ze werken dus niet binnen de website zoals deelnemers dat doen, maar krijgen een op maat gemaakt dashboard dat ook beschikbaar is als app (ook wel een web-app of PWA genoemd).  Het grootste verschil met …

E-mails naar monitoren

In de monitorenmodule zijn er een reeks automatische mails (ook wel ‘automails’ genoemd) die automatisch naar monitoren of moni-inchrijvingen verstuurd worden. Mails naar monitoren Er worden enkele automails verstuurd op de monitoren-app in Podio rond het profiel van een monitor. Deze mails worden ook in stille modus gestuurd.  ✉ Welkom Deze mail wordt verstuurd wanneer …

Monitoren inplannen

Monitoren inplannen Het inplannen van monitoren gebeurt vanuit de Planningstool(Organisator Dashboard). De Planningstool heeft tabs die elk gelinkt zijn aan de Podio app met dezelfde naam: Monitoren, Moni Plaatsen, Moni Inschrijvingen. De data voor die 3 tabs wordt automatisch gesynchroniseerd vanuit Podio.  Een monitor inplannen na datum Je kan tot x dagen na afloop van een …

Monitorenmodule op je website

Monitorenmodule op je website Actieve monitoren werken steeds vanuit hun app die losstaat van je eigen website.Om nieuwe monitoren aan te trekken, een overzicht te geven van de jobs die je aanbiedt en/of monitoren te laten inloggen, kan je ook een plek voorzien op je eigen website om van te starten.  Registratie Een monitor kan …

Inleiding monitorenmodule

De monitorenmodule van KampAdmin bestaat uit 4 delen die elkaar aanvullen: Podio Web-app voor monitoren Aanwezigheden app (check-in app) Planningstool voor admins (organisator dashboard) 1. Podio In Podio zijn er verschillende app (tabellen) die een rol spelen in de monitorenmodule. Sommige worden gedeeld met de deelnemersmodule zodat je zo weinig mogelijk informatie dubbel moet opgeven …