Rapportage van aanwezigheden

Rapportage kan belangrijk zijn voor statistieken en beleidsrapporten, maar ook om afwezigen op te bellen. Met de gegevens uit de mobiele app kan je op twee manieren rapporten maken: Via de Check In-items In de Podio app ‘Check In’ kan je een export maken en op die manier eender welk overzicht maken in Excel. Een …

Activiteiten weergeven in de app

Met monitorenmodule van KampAdmin Als monitor kan je alle activiteiten zien in de Mobiele App waarvoor je een bevestigde moni-inschrijving hebt in de moni-inschrijvingen app in Podio en de rol je toegang geeft tot de app. Per rol kan je aanduiden of de app wordt opengesteld of niet. Als een monitor is ingepland op een overkoepelende activiteit, krijgt die alle …