Gezamenlijke oproep bij overheden rond fiscale attesten

Het is 7 juni 2021, halfweg het kalenderjaar, en de erkende Vlaamse jeugd- en sportverenigingen kunnen nog geen fiscale attesten geven aan de gezinnen die boekingen plaatsen. Sterker nog, ze hebben geen idee hoe die er zullen gaan uitzien en welke gegevens er zullen moeten opstaan, ook niet voor activiteiten die al zijn doorgegaan (bv. in de paasvakantie).

Andere (lokaal erkende) organisaties kregen al een erkennings-voorblad van hun stad of gemeente terwijl die in 2021 het, nog onbestaande, standaardsjabloon zullen moeten gebruiken en die attesten dus wellicht niet correct zijn momenteel.

Kortom, verwarring troef en veel vragen van gezinnen.

Daarom slaat KampAdmin de handen in elkaar met enkele organisaties om aan te dringen bij de bevoegde overheden om hier nog voor de start van de zomervakantie werk van te maken:

(antwoord lees je onder de oproep)

Beste,

We sturen gezamenlijk deze mail met 12 erkende Vlaamse Jeugd- en Sportverenigingen omdat we bezorgd zijn rond de fiscale attesten in 2021, waarvan we er samen meer dan 70.000 uitschrijven.

Daarom hebben we 3 aanbevelingen opgesteld (zie blauwe tekst).

Momenteel kan nog voor geen enkele inschrijving in 2021 een fiscaal attest worden opgemaakt aangezien het nieuwe model en de uitreiking vertraging oploopt. Daarnaast is het niet zeker welke (extra) gegevens in dit nieuwe model zullen staan en kunnen die gegevens dus niet verzameld worden bij inschrijving. Dit bemoeilijkt de werking sterk en levert heel wat vragen op van gezinnen.
1. We willen aandringen om zo snel mogelijk de erkenningen voor fiscale attesten in 2021 te ontvangen. Ten laatste voor de start van de zomervakantie.

Verplicht nieuw model-attest in 2021
In de praktijk zijn sommige organisaties voor 2021 al aan de slag gegaan, lokale besturen leveren reeds los van de nieuwe template Vak I af. In bijlage vindt je drie voorbeelden. De verplichte invoer van deze template in 2021 is dus in de praktijk een grote uitdaging, zeker aangezien we reeds midden in 2021 zijn. 
2. We willen vragen om in 2021 toch nog vrijheid te bieden voor andere formaten van dit attest.

Nationaal Nummer
Momenteel vragen de meeste organisaties geen Nationaal Nummer op van hun klanten. Dit is momenteel niet nodig en dus buitenproportioneel. 
In concreto betekent dit ook dat voor alle inschrijvingen die reeds geboekt zijn voor 2021 deze nummers niet voorhanden zijn (+80.000 bij KampAdmin), deze waren ook niet nodig voor attesten t.e.m. 2020.
3. Voor 2021 zou het beter zijn om het NN voorlopig optioneel te maken. 
We zien hier na 2021 wel meerwaarde in, zeker richting een toekomstige automatische verwerking in de belastingsaangifte. 

Alvast bedankt om dit aandachtig te bekijken!
 
Met vriendelijke groeten,
KampAdmin en zijn organisaties
www.kampadmin.be
+32 456 08 76 60

Antwoorden & context

Intussen wordt duidelijk dat er overgangsmaatregelen gelden tot en met de zomervakantie van 2021. In die periode mag ook het oude modelattest worden gebruikt. Dan kan je lezen op de website van FOD financi√ęn of in meer juridische termen op my MinFin.¬†

Vanaf de publicatie van het nieuwe modelattest zal gebruik hiervan wel verplicht worden (vermoedelijk in september 2021). 

Ook een digitale aangifte als uitreiker van het attest, wordt dan verplicht. KampAdmin is hiervoor in gesprek met FOD Financi√ęn, De Ambrassade & Scwitch om dit in te bouwen. Meer info, kan je alvast nalezen op Belcotax-on-web.

Heb je vragen over fiscale attesten?