Toestemmingen

Privacyverklaring Elke vereniging moet een privacyverklaring opstellen en die vervolgens naleven. In Podio voeg je een link toe naar de algemene (inschrijf)voorwaarden in de instelling participant_wizard_step_4_toc_link. Die inschrijfvoorwaarden omvatten doorgaans ook de privacyverklaring. Bij elke inschrijving gaat men akkoord met die algemene voorwaarden in de laatste stap (zie screenshot hieronder). Zo geeft men ook toestemming om …