Sync errors

Wat zijn sync errors? Wat betekent “Not synced because” ? Wanneer de melding “Not synced because” verschijnt in de commentaar-balk naast een item betekent dit dat KampAdmin heeft gedetecteerd dat er iets fout is in dit item. Onder de melding wordt deze fout toegelicht. Enkele voorbeelden: Een periode zonder dagen Een activiteit zonder Periode Een activiteit met …